fcf8847a-74cb-4481-964f-dc29be4f91fa

Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy, zgodnie z Ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się: zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: podczas (lub w związku z) wykonywania przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; podczas (lub w związku z) […]

tynkowanie

Wykonywanie zapraw

Wykonywanie tynków (zwanych też wyprawami) ma dwa zasadnicze cele: wyrównanie powierzchni oraz nadanie jej estetycznego wyglądu. Natomiast tynki zewnętrzne pełnią jeszcze jedną, ważną funkcję: chronią ścianę przed wpływem czynników atmosferycznych. Ponieważ tynki stanowią element robót wykończeniowych, przed ich wykonaniem należy zakończyć wszystkie prace stanu surowego, łącznie z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki […]

BHP

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z pod stawowych potrzeb człowieka. a prawo do jej realizacji znalazło odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Urzeczywistnieniu tego prawa służy wiele aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Stąd określenie bhp wiąże się z przepisami prawa określającymi, w jakich warunkach ma się odbywać praca. Dwuczłonowa nazwa „bezpieczeństwo i higiena […]