Bryła i przestrzeń

BRYŁA I PRZESTRZEŃ

Zasadniczym problemem malarstwa jest działanie koloru. Z tego źródła wypływają rozliczne nurty problemów szczegółowych. Są nimi: malarskość i linearyzm, czyli działanie plamy barwnej i linii; kolor a walor; przestrzeń w malarstwie; ekspresja koloru itp. Generalnym zagadnieniem rzeźby …

Faktura

Faktura

Rzeźba krągła działa przede wszystkim układem brył i mas w przestrzeni. Czynnikiem o mniejszym znaczeniu, lecz również ważnym, jest faktura, czyli rodzaj powierzchni rzeźby. Bywa ona zupełnie gładka, gdy metal lub kamień został idealnie wypolerowany, co powoduje wyostrzenie konturu …

Tworzywo a forma

TWORZYWO A FORMA

Kwestią bardzo istotną dla koncepcji i ostatecznego kształtu każdego dzieła jest tworzywo, w jakim zostało ono pomyślane i wykonane oraz narzędzia i metoda pracy artysty. Problem ten specjalnie jasno tłumaczy się na przykładzie rzeźby. Tworzywem rzeźbiarskim są …

Co to jest rzeźba

CO TO JEST RZEŹBA I JAK NA NIĄ PATRZEĆ

Przeznaczenie rzeźby różni ją zasadniczo od architektury. Podobnie jak malarstwo i grafika, rzeźba nie służy celom ściśle utylitarnym — jej zadaniem jest wyrażanie uczuć, myśli, doznań artysty i realizacja twórczej koncepcji …

Architektura wyrazem swojej epoki

ARCHITEKTURA WYRAZEM SWOJEJ EPOKI

Sztuka, a w tym i architektura, jest zawsze wyrazem epoki, w której powstaje. Można z niej odczytać- historię ludzkości. Malarstwo i rzeźba, a zwłaszcza płaskorzeźba, bezpośrednio informują o czasach, w których powstały, przez swój charakter ilustracyjno-opisowy. …

Architektura a budownictwo, czyli problem wartości

ARCHITEKTURA A BUDOWNICTWO, CZYLI PROBLEM WARTOŚCI.

Przyznanie racji, że przestrzeń wewnętrzna jest istotą architektury, nie oznacza, że wartość dzieła architektonicznego polega wyłącznie na jego funkcji przestrzennej. Podstawą rozróżnienia między architekturą a budownictwem jest wartość artystyczna budynku. Ale, jak łatwo było …

Sztuka kształtowania przestrzeni

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Zbrojony stalowymi prętami beton otworzył tradycyjną, zamkniętą i zwartą bryłę architektoniczną na przestrzeń. Wielopiętrowe bloki pozwolił oprzeć na filarach. Wolna przestrzeń przepływająca swobodnie pod wielkim masywem bloku stała się szokiem. Nasze poczucie piękna bryły architektonicznej było związane …

Teoria a praktyka w wychowaniu plastycznym

Teoria a praktyka w wychowaniu plastycznym.

Dawniej „wychowanie estetyczne poza rzadkimi wyjątkami sprowadzano w rzeczywistości szkolnej do nauki rysunku i śpiewu”. Dziś sytuacja jest dość podobna. Teoretycznie wychowanie przez sztukę rozumiemy jako wychowanie przez wszystkie rodzaje sztuk. Praktycznie w liceum …

Rysunek w służbie wychowania estetycznego

RYSUNEK W SŁUŻBIE WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO

Na przełomie XIX i XX wieku zachwiała się tradycyjna koncepcja rysunku i wiara, że jest on, jak inne przedmioty ogólnokształcące, instrumentem wychowania umysłowego. Inaczej zaczęto patrzeć na cele wychowawcze rysunku i stopniowo próbowano zmieniać metody. …

Rysunek w służbie wychowania umysłowego

RYSUNEK W SŁUŻBIE WYCHOWANIA UMYSŁOWEGO

W początkach XIX wieku pedagogika jako odrębna i wyspecjalizowana nauka dopiero się rodziła, analfabeci stanowili 80% ludności europejskiej, a program oświaty powszechnej, sformułowany w dobie oświecenia, musiał jeszcze czekać sto lat na wprowadzenie powszechnego obowiązku …

Wychowanie plastyczne

Wychowanie plastyczne

Przedmiot, który w naszych szkołach ogólnokształcących określamy obecnie wychowaniem plastycznym, jest odpowiednikiem tego, co dawniejsza nomenklatura nazywała rysunkiem. Jednakże, już na początku XX wieku nazwa rysunek nie odpowiadała założeniom przedmiotu, a obejmowała zaledwie część materiału zawartego w programach …