Architektura wyrazem swojej epoki

ARCHITEKTURA WYRAZEM SWOJEJ EPOKI

Sztuka, a w tym i architektura, jest zawsze wyrazem epoki, w której powstaje. Można z niej odczytać- historię ludzkości. Malarstwo i rzeźba, a zwłaszcza płaskorzeźba, bezpośrednio informują o czasach, w których powstały, przez swój charakter ilustracyjno-opisowy. …

Architektura a budownictwo, czyli problem wartości

ARCHITEKTURA A BUDOWNICTWO, CZYLI PROBLEM WARTOŚCI.

Przyznanie racji, że przestrzeń wewnętrzna jest istotą architektury, nie oznacza, że wartość dzieła architektonicznego polega wyłącznie na jego funkcji przestrzennej. Podstawą rozróżnienia między architekturą a budownictwem jest wartość artystyczna budynku. Ale, jak łatwo było …

Sztuka kształtowania przestrzeni

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Zbrojony stalowymi prętami beton otworzył tradycyjną, zamkniętą i zwartą bryłę architektoniczną na przestrzeń. Wielopiętrowe bloki pozwolił oprzeć na filarach. Wolna przestrzeń przepływająca swobodnie pod wielkim masywem bloku stała się szokiem. Nasze poczucie piękna bryły architektonicznej było związane …