Architektura wyrazem swojej epoki

ARCHITEKTURA WYRAZEM SWOJEJ EPOKI

Sztuka, a w tym i architektura, jest zawsze wyrazem epoki, w której powstaje. Można z niej odczytać- historię ludzkości. Malarstwo i rzeźba, a zwłaszcza płaskorzeźba, bezpośrednio informują o czasach, w których …

Architektura a budownictwo, czyli problem wartości

ARCHITEKTURA A BUDOWNICTWO, CZYLI PROBLEM WARTOŚCI.

Przyznanie racji, że przestrzeń wewnętrzna jest istotą architektury, nie oznacza, że wartość dzieła architektonicznego polega wyłącznie na jego funkcji przestrzennej. Podstawą rozróżnienia między architekturą a budownictwem jest wartość artystyczna budynku. Ale, jak łatwo było …

Sztuka kształtowania przestrzeni

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Zbrojony stalowymi prętami beton otworzył tradycyjną, zamkniętą i zwartą bryłę architektoniczną na przestrzeń. Wielopiętrowe bloki pozwolił oprzeć na filarach. Wolna przestrzeń przepływająca swobodnie pod wielkim masywem bloku stała się szokiem. Nasze poczucie piękna bryły architektonicznej było związane …

Potoczne rozumienie architektury

Potoczne rozumienie architektury.

Rozważania na temat architektury należy zacząć od określenia samego pojęcia, od sprecyzowania, do jakiego odnosi się ono zakresu przedmiotów bądź zjawisk. Czy mianem architektury obejmujemy całe budownictwo? Jednym słowem wszystko co człowiek zbudował i buduje dla określonych …