JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ KINESTETYCZNĄ

Jak rozwijać INTELIGENCJĘ KINESTETYCZNĄ (MOTORYCZNĄ) dziecka?

Inteligencja kinestetyczna to umiejętność wykorzystania całego ciała. Inteligencja motoryczna jest uniwersalna. Jest zdolnością kontrolowania ruchów, manipulowania przedmiotami , tworzenia równowagi między umysłem, a ciałem.

Rozwój inteligencji motorycznej rozpoczyna się …

Zabawy rówieśnicze

Zabawy rówieśnicze

Jak przebiegają interakcje między rówieśnikami? W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie zajmiemy się najpierw aspektem rozwojowym – omówimy, jak wraz z wiekiem zmieniają się stosunki między rówieśnikami. Następnie przedstawimy czynniki sytuacyjne i poznawcze, które mogą zmienić naturę …

Relacje rówieśnicze w rozwoju człowieka

Relacje rówieśnicze w rozwoju człowieka

Trzy główne podejścia teoretyczne występujące w psychologii dziecka prezentują własne poglądy na stosunki między rówieśnikami. Według poznawczego podejścia do rozwoju rówieśnicy są ważni jako bodźce dla zmiany poznawczej. Piaget i Kolberg podkreślają, że konflikt poznawczy …

Trudne słowo – Lateralizacja

Trudne słowo – Lateralizacja

Każdy z nas wie czym jest praworęczność lub leworęczność. Wszyscy rodzice obserwując rozwój swojego dziecka zwracają uwagę na to, którą ręką chwyta, rysuje, wykonuje różne czynności wymagające zaangażowania jednej z rąk, wreszcie którą pisze. Jednak nie …