Rysunek dziecka

RYSUNEK DZIECKA

Charakterystyka i rozwój twórczości rysunkowej dzieci

Twórczość plastyczna obok zabawy jest najpowszechniejszym zjawiskiem w ekspresyjnej działalności dziecka. Dzieci najczęściej z własnej inicjatywy podejmują tę dynamiczną aktywność, w wyniku której powstają liczne wytwory …

Bryła i przestrzeń

BRYŁA I PRZESTRZEŃ

Zasadniczym problemem malarstwa jest działanie koloru. Z tego źródła wypływają rozliczne nurty problemów szczegółowych. Są nimi: malarskość i linearyzm, czyli działanie plamy barwnej i linii; kolor a walor; przestrzeń w malarstwie; ekspresja koloru itp. Generalnym zagadnieniem rzeźby …

Faktura

Faktura

Rzeźba krągła działa przede wszystkim układem brył i mas w przestrzeni. Czynnikiem o mniejszym znaczeniu, lecz również ważnym, jest faktura, czyli rodzaj powierzchni rzeźby. Bywa ona zupełnie gładka, gdy metal lub kamień został idealnie wypolerowany, co powoduje wyostrzenie konturu …

Tworzywo a forma

TWORZYWO A FORMA

Kwestią bardzo istotną dla koncepcji i ostatecznego kształtu każdego dzieła jest tworzywo, w jakim zostało ono pomyślane i wykonane oraz narzędzia i metoda pracy artysty. Problem ten specjalnie jasno tłumaczy się na przykładzie rzeźby. Tworzywem rzeźbiarskim są …

Co to jest rzeźba

CO TO JEST RZEŹBA I JAK NA NIĄ PATRZEĆ

Przeznaczenie rzeźby różni ją zasadniczo od architektury. Podobnie jak malarstwo i grafika, rzeźba nie służy celom ściśle utylitarnym — jej zadaniem jest wyrażanie uczuć, myśli, doznań artysty i realizacja twórczej koncepcji …

Teoria a praktyka w wychowaniu plastycznym

Teoria a praktyka w wychowaniu plastycznym.

Dawniej „wychowanie estetyczne poza rzadkimi wyjątkami sprowadzano w rzeczywistości szkolnej do nauki rysunku i śpiewu”. Dziś sytuacja jest dość podobna. Teoretycznie wychowanie przez sztukę rozumiemy jako wychowanie przez wszystkie rodzaje sztuk. Praktycznie w liceum …