Co to jest rzeźba

CO TO JEST RZEŹBA I JAK NA NIĄ PATRZEĆ

Przeznaczenie rzeźby różni ją zasadniczo od architektury. Podobnie jak malarstwo i grafika, rzeźba nie służy celom ściśle utylitarnym — jej zadaniem jest wyrażanie uczuć, myśli, doznań artysty i realizacja twórczej koncepcji w tworzywie rzeźbiarskim.

Trójwymiarowość rzeźby i architektury narzuca określony sposób kontaktowania się widza z dziełem, sposób patrzenia nań. Gdy obraz posiada jeden tylko widok, to rzeźba ma ich wiele — zależnie z której strony patrzymy. Rzeźbiarze nazywają je profilami rzeźby. Pełne pojęcie o rzeźbie kształtuje dopiero suma widoków, powstających kolejno, jak na taśmie filmowej, w wyobraźni obserwatora. Podobnie ma się rzecz z architekturą wolno stojącą, dostępną ze wszystkich stron obserwacji. Wyjątek stanowią budowle ciasnej zabudowy, ukazujące na podobieństwo obrazu tylko frontalne fasady domów.