JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ KINESTETYCZNĄ

Jak rozwijać INTELIGENCJĘ KINESTETYCZNĄ (MOTORYCZNĄ) dziecka?

Inteligencja kinestetyczna to umiejętność wykorzystania całego ciała. Inteligencja motoryczna jest uniwersalna. Jest zdolnością kontrolowania ruchów, manipulowania przedmiotami , tworzenia równowagi między umysłem, a ciałem.

Rozwój inteligencji motorycznej rozpoczyna się już w łonie matki, a rozwija się poprzez ćwiczenia. Trening prowadzi do nabycia umiejętności automatycznego współdziałania różnych mięśni i stawów.

Aby rozwijać inteligencje motoryczną dziecka:

  • warto zachęcać dzieci do ćwiczeń fizycznych;
  • zabawy w lepienie, majsterkowanie, budowanie z klocków
  • zabawy rozwijające sprawność ręki i oka;
  • rysowanie, wydzieranie, naklejanie
  • manipulowanie, skręcanie, ugniatanie

Pedagogika zabawy i cyrku dają dobre podłoże do tego by w charakterze zabawy rozwijać inteligencję motoryczną.