Logopedia – problemy dziecka

Logopedia – problemy dziecka

Ze względu na to, iż na co dzień spotykamy się z bardzo dużą ilością pytań z zakresu logopedii nurtujących wielu rodziców, na które sami nie są w stanie znaleźć odpowiedzi, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw.

Wyprzedzając potencjalne pytania poniżej przedstawiamy podstawowe zestawienie norm rozwoju mowy dziecka, które choć w części może okazać się pomocne i zasygnalizować Państwu potencjalne nieprawidłowości w rozwoju Waszych dzieci.

Podpowiadamy więc kiedy należy zgłosić się do logopedy, aby zdążyć pomóc dziecku i nie przeoczyć niepokojących sygnałów.

JEŚLI DZIECKO W WIEKU:

 

6-7 miesięcy

– nie powtarza intuicyjnie dźwięków

– nie odwraca się w kierunku głosu

– nie nawiązuje kontaktu wzrokowego

– nie uśmiecha się do osób z bliskiego otoczenia

 

12 miesięcy

 nie kojarzy usłyszanych słów z osobami lub rzeczą (Gdzie jest mama? Gdzie jest piłka?)

– nie wykonuje prostych poleceń, np. zrób kosi-kosi, pa-pa! (nie naśladuje)

– nie mówi prostych słów (wyrażeń dwu-sylabowych, np. ma ma, ba ba, ta ta, brum brum

– nie stosuje ‘gestu wskazującego’ (nie pokazuje)

 

lata

– nie mówi lub mówi bardzo mało

– nie nazywa przedmiotów, gdy jest pytane: „Co to jest?”

– nie tworzy własnych słów na określenie nowo poznanych rzeczy

– nie nazywa rzeczy i osób z najbliższego otoczenia

– nie używa prostych zdań

– nie wykonuje prostych poleceń (Daj mamie piłkę.)

 

3 – 3,5 lat

– podczas mówienia wysuwa język między zęby

– zacina się, powtarza sylaby lub całe wyrazy, np. Idę do do do sklepu; Iiiiiiidę do sklepu.

– zamiast k, g mówi t, d

– zamiast l mówi j

– ma problemy z układaniem, kojarzeniem, spostrzeganiem

– jeśli ma problemy z koordynacją ruchową

 

4 – 4,5 lat

– zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. zamiast woda mówi fotazamiast buda mówi puta.

– zamiast szcdz mówi śźćdź

– samo nie tworzy zdań rozwiniętych (Chcę pić soku pomarańczowego./ Ta herbata jest zimna)

– nie mówi szżczdż

– trudno je zrozumieć, mówi ‘swoją mową’

– nie zadaje pytań

 

5 – 6 lat

– nie mówi głoski (zamienia ją na l jlub pomija ją w wymowie)

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wakacji lub wysłuchanej bajki

– popełnia dużo błędów gramatycznych

 

Jeśli zauważyliście Państwo chociaż jedną z wyżej wymienionych nieprawidłowości u swojego dziecka – jest to znak, że potrzebujecie Państwo specjalistycznej konsultacji.