Rozwój motoryczny dziecka

Rozwój motoryczny dziecka

Kamienie milowe rozwoju motorycznego dziecka

Rozwój motoryczny może być podzielony na kategorie związane z lokomocją i utrzymywaniem podstawy. W obu tych dziedzinach rozwój kontroli postępuje w kierunku od głowy do nóg i od środka ciała w kierunku obwodu. Różnice indywidualne związane z pojawieniem się niektórych sprawności motorycznych, jak również  wpływ ćwiczeń dostarczają dowodów, że rozwój ruchowy nie jest ściśle zaprogramowany genetycznie.

Jednak ponieważ  rozwój motoryczny jest zjawiskiem uniwersalnym, a podstawowe osiągnięcia pojawiają się prawie zawsze w bardzo ograniczonym okresie życia, komponent genetyczny jest prawdopodobnie bardzo silny. Wpływ genetyczny wiąże się częściowo z tym, jaka jest nasza biologiczna konstrukcja, która wymusza sposób naszego rozwoju.

Wzrost zdolności noworodka do oddziaływania na świat ma ważne konsekwencje psychologiczne. Niemowlę uzyskuje poczucie sprawstwa i wiedzę na temat środowiska – relacji przestrzennych, odległości i wysokości.

Rozwój motoryczny po okresie niemowlęcym związany jest ze wzrastającą koordynacją sprawności podstawowych, co obejmuje takie ruchy, jak: lokomocja, manipulacja, stabilizacja. Sprawności rozwijają się w ramach trzech stadiów – stadium wstępnego, stadium przejściowego i stadium dojrzałości.

Wiek w miesiącach Rozwój motoryczny i posturalny Sprawność manipulacyjna
0 Dziecko odwraca głowę leżąc na brzuchu, słaba kontrola głowy, kiedy unosimy dziecko, naprzemienne ruchy nóg przy leżeniu na brzuchu, jak przy pełzaniu Odruch chwytny – utrzymuje chwyt pierścienia
3 Głowa wyprostowana i stabilna, kiedy dziecko jest trzymane w pozycji pionowej, w pozycji na brzuchu unosi głowę i ramiona za pomocą całych rąk, dłoni lub łokci. Dziecko podparte siedzi, wykonuje ruchy dostosowawcze przed podnoszeniem Dziecko chwyta grzechotkę, sięga po przedmioty za pomocą obu rąk
6 Samodzielnie siedzi przez krótki czas, siada pociągnięte za ręce, obraca się z pleców na brzuch Chwyta klocek jednocześnie kurcząc wszystkie palce, sięga jedną ręką, wykręcając rękę w nadgarstku
9 Siedzi samodzielnie, siada samodzielnie z klęczek, przesuwa się w kierunku zabawek, chodzi trzymając się mebli Chwyta klocek przeciwstawiając kciuk innym palcom, podnosi pastylkę używając kciuka i palca wskazującego
12 Stoi samodzielnie, siada z pozycji stojącej, chodzi z pomocą, doskonale raczkuje, usiłuje dostać się wszędzie Trzyma ołówek w sposób pozwalający na zrobienie znaku
18 Dobrze chodzi (około 15 miesiąca), rzadko się przewraca, wspina się na schody lub krzesła Wrzuca piłkę do pudełka, bazgrze z zapałem, buduje wieże z 3 lub więcej klocków
24 Schodzi i wchodzi po schodach, chodzi tyłem, biega Wkłada kwadrat do właściwego otworu układanki, naśladuje zwijanie papieru, buduje wieżę z 6 klocków, układa klocki w szeregu naśladującym pociąg