SPOSOBY PODZIAŁU GRUPY

SPOSOBY PODZIAŁU GRUPY

NA POŁOWĘ LUB W PARY PRZY POMOCY SZARF LUB PIŁEK

1)      Szarfy w dwóch kolorach odpowiednio do liczby uczestników.

Każde dwie szarfy (niekoniecznie tego samego koloru) wiążemy w ten sam sposób, np: na 1 supełek, 2 supełki, kokardę. Uczestnicy muszą odnaleźć osobę, która ma szarfę związaną w takim sam sposób. Grupę, która w ten sposób połączyła się w pary z łatwością można podzielić na pół według koloru szarf.

2)      Odpowiednia liczba piłek/ szarf w kilku kolorach, po dwie z każdego koloru.

Dzielimy grupę na pary prosząc aby wylosowała piłki/ szarfy. Następnie łączymy kolory tak długo aż grupa podzieli się na pół.

3)      Wiążemy szarfy w dwie liny o równej długości. Prosimy aby każde dziecko chwyciło węzełek liny. Powstaje podział na pół,