Dwie półkule- niepojęta całość

Dwie półkule- niepojęta całość

MÓZG- szerszy jest niż niebo- Emily Dickinson

Mózg człowieka jest największym mózgiem w proporcji do masy ciała pośród wszystkich gatunków żyjących (z wyjątkiem delfinów). Mózg dzieli się na trzy podstawowe części anatomiczne: tyłomózgowie, śródmózgowie oraz przodomózgowie. …