Rysunek dziecka

RYSUNEK DZIECKA

Charakterystyka i rozwój twórczości rysunkowej dzieci

Twórczość plastyczna obok zabawy jest najpowszechniejszym zjawiskiem w ekspresyjnej działalności dziecka. Dzieci najczęściej z własnej inicjatywy podejmują tę dynamiczną aktywność, w wyniku której powstają liczne wytwory …

ĆWICZENIA RUCHOWE WERONIKI SHERBORNE

ĆWICZENIA RUCHOWE WERONIKI SHERBORNE

Weronika Sherborne w swoim programie ćwiczeń ruchowych „ Ruch Rozwijający” wyróżniła cztery grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

– ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

– ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,

– …