Trudne słowo – Lateralizacja

Trudne słowo – Lateralizacja

Każdy z nas wie czym jest praworęczność lub leworęczność. Wszyscy rodzice obserwując rozwój swojego dziecka zwracają uwagę na to, którą ręką chwyta, rysuje, wykonuje różne czynności wymagające zaangażowania jednej z rąk, wreszcie którą pisze. Jednak nie …

Dwie półkule- niepojęta całość

Dwie półkule- niepojęta całość

MÓZG- szerszy jest niż niebo- Emily Dickinson

Mózg człowieka jest największym mózgiem w proporcji do masy ciała pośród wszystkich gatunków żyjących (z wyjątkiem delfinów). Mózg dzieli się na trzy podstawowe części anatomiczne: tyłomózgowie, śródmózgowie oraz przodomózgowie. …