Rysunek dziecka

RYSUNEK DZIECKA

Charakterystyka i rozwój twórczości rysunkowej dzieci

Twórczość plastyczna obok zabawy jest najpowszechniejszym zjawiskiem w ekspresyjnej działalności dziecka. Dzieci najczęściej z własnej inicjatywy podejmują tę dynamiczną aktywność, w wyniku której powstają liczne wytwory …

Rysunek w służbie wychowania estetycznego

RYSUNEK W SŁUŻBIE WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO

Na przełomie XIX i XX wieku zachwiała się tradycyjna koncepcja rysunku i wiara, że jest on, jak inne przedmioty ogólnokształcące, instrumentem wychowania umysłowego. Inaczej zaczęto patrzeć na cele wychowawcze rysunku i stopniowo próbowano zmieniać metody. …

Rysunek w służbie wychowania umysłowego

RYSUNEK W SŁUŻBIE WYCHOWANIA UMYSŁOWEGO

W początkach XIX wieku pedagogika jako odrębna i wyspecjalizowana nauka dopiero się rodziła, analfabeci stanowili 80% ludności europejskiej, a program oświaty powszechnej, sformułowany w dobie oświecenia, musiał jeszcze czekać sto lat na wprowadzenie powszechnego obowiązku …

Wychowanie plastyczne

Wychowanie plastyczne

Przedmiot, który w naszych szkołach ogólnokształcących określamy obecnie wychowaniem plastycznym, jest odpowiednikiem tego, co dawniejsza nomenklatura nazywała rysunkiem. Jednakże, już na początku XX wieku nazwa rysunek nie odpowiadała założeniom przedmiotu, a obejmowała zaledwie część materiału zawartego w programach …