Potoczne rozumienie architektury

Potoczne rozumienie architektury.

Rozważania na temat architektury należy zacząć od określenia samego pojęcia, od sprecyzowania, do jakiego odnosi się ono zakresu przedmiotów bądź zjawisk. Czy mianem architektury obejmujemy całe budownictwo? Jednym słowem wszystko co człowiek …