UCZYMY SIĘ MÓWIĆ

UCZYMY SIĘ MÓWIĆ

 • Mówcie do mnie już od pierwszych dni mojego życia. Mówcie do mnie dużo i spokojnie. Nie podnoście głosu zwracając się do mnie.
 • Budujcie krótkie zdania zwracając się do mnie. Używajcie prostych zwrotów, modulujcie swój głos.
 • Kiedy ja wypowiadam do was jakieś słowo, zdanie – rozszerzajcie moją wypowiedź, dodając jakieś nowe słowa.
 • Mówcie mi, co przy mnie robicie, co się dzieje wokół mnie. Niech mowa towarzyszy naszym spacerom i pracom domowym.
 • Pozwólcie mi nauczyć się gryźć i żuć.
 • Zwracajcie uwagę czy oddycham nosem. Gdybym oddychał ustami ustalcie z pediatrą przyczynę.
 • Uwielbiam gdy mi czytacie! Opowiadajcie i czytajcie mi bajki i wierszyki. Nauczcie mnie czegoś na pamięć.
 • Uwielbiam piosenki. Śpiewajmy razem! To zarówno ćwiczenie językowe, rytmiczne, jak i terapeutyczne.
 • Jeśli jestem już w wieku, w którym powinienem wymawiać pewną głoskę, a nie robię tego, skonsultujcie się z logopedą.
 • Zachęcajcie mnie do mówienia. Nie zmuszajcie! Chwalcie mnie za każdy przejaw aktywności werbalnej. Dostrzegajcie każde nawet najmniejsze osiągnięcie, nagradzając je pochwałą.
 • Nie pozwólcie, żebym ssał palec. Może to powodować wady zgryzu, prowadzące do wad wymowy.
 • Kiedy do mnie mówicie, unikajcie zdrobnień i spieszczeń. Chcę poznawać prawidłowe wzorce słów.
 • Dbajcie o stan zdrowia moich uszu. Nieleczone choroby mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do dyslalii lub niemoty.
 • Nie reagujcie obojętnością i cierpkimi uwagami na moje chęci do mówienia. To mnie zamyka.
 • Pozwólcie mi robić błędy, gdy uczę się mówić. Nie każcie ciągle powtarzać ładniej, lepiej, wyraźniej.
 • Nie każcie mnie za wadliwą wymowę. Ja dopiero się uczę!
 • Jeśli jestem leworęczne, pozwólcie mi posługiwać się lewą ręką, gdy kształtuje się moja mowa. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy.
 • Poczekajcie, aż zacznę wymawiać poszczególne głoski. Zmuszając mnie do wymawiania zbyt trudnych głosek, gdy jestem nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych i niedostatecznie różnicuję słuchowo dźwięki mowy, zacznę je zniekształcać.