Zabawy z chustą animacyjną

Zabawy z chustą animacyjną

Chusta,  zwłaszcza  przy  pierwszym  z  nią  spotkaniu  stanowi  dla  grupy  dużą  atrakcję  (sprawia  to  jej  wygląd). Wskazane  jest,  aby  uczestnicy mieli możliwość  zapoznania  się  z  nią  (mogli  nią  pomachać, wejść  pod  nią),  a  dopiero potem mogli bawić się według określonych zasad.

Do  przeprowadzenia  zabaw  z  chustą  potrzebne  jest  duże,  wysokie  pomieszczenie.  Jeśli  warunki  atmosferyczne  są sprzyjające, dobrze jest organizować zabawy w plenerze. Należy pamiętać o sprawdzeniu podłoża, oraz o tym, że chusta nie jest przeznaczona do podnoszenia i podrzucania ludzi. Mając określony cel  i znając swoją grupę (wiek uczestników, liczbę), prowadzący wybiera odpowiednie przykłady zabaw lub modyfikuje je w zależności od potrzeb.

Wyszczególniono następujące grupy zabaw:

1.Zabawy  ułatwiające  wzajemne  poznanie  i  integrujące  grupę –  umożliwiają  zapamiętanie  imion    i  wymianę podstawowych informacji o sobie.

2.Zabawy ćwiczące współdziałanie –  integrują grupę   poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego   celu, zachęcają do nawiązania kontaktów i współpracy.

 

3.Zabawy ćwiczące refleks i  spostrzegawczość –  wymagają  skupienia  uwagi,  ćwiczą  szybkie reakcje na określony sygnał lub znak.

4.Zabawy ćwiczące zwinność i zręczność – rozwijają takie cechy charakteru jak: pewność siebie, wiara we własne siły i odwaga.

5.Zabawy oparte na zaufaniu do grupy – pozwalają doświadczyć bycia w grupie.

6.Zabawy wprowadzające odprężenie i relaks – wywołują dobry nastrój i psychiczne odprężenie.

7.Zabawy ćwiczące sprawność manualną – rozwijają precyzję ruchów.

8.Zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów.

9.Zabawy  w  ganianego –  wpływają  na  ogólną  motorykę  organizmu,  ćwiczą  szybkość  oraz wytrzymałość.

10.Zabawy oparte na zgadywaniu – ćwiczą percepcję wzrokową, pamięć i spostrzegawczość.

11.Gry – uczą zasad i ich przestrzegania.

12.Zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów – rozwijają  wyobraźnię,  modyfikują zabawy  już istniejące.

13.Zabawy przy muzyce.

 

Przykłady zabaw.

1. Zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę:

,,Kogo brakuje?”- uczestnicy stoją w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący wybiera osobę  (może być  ich więcej), która wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy  i odgadują   kto  jest pod chustą.

,,Kolorowe wycieczki” – wszyscy siedzą na podłodze trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący podaje nazwę koloru, a osoby trzymające ten kolor zmieniają się miejscami.

,,Przebieganie pod chustą” – uczestnicy podnoszą  i opuszczają chustę  trzymając  ją  za uchwyty. Prowadzący mówi, kto ma zmienić miejsce np. przebiegają ci, którzy mają niebieskie oczy; przebiegają osoby, które mają siostrę  itp. Gdy chusta jest maksymalnie w górze osoby te przebiegają pod nią.

2. Zabawy ćwiczące współdziałanie:

,,Bilard” – grupa wachluje chustą na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty.

,,Sztorm”–  na  chustę wrzucamy  lekkie  przedmioty  (piłeczki,  zabawki). Podczas wachlowania  nie mogą  one  spaść  z chusty.

,,Origami matematyczne” – zadanie grupy polega na złożeniu chusty w określony kształt (np. w kostkę, trójkąt, prostokąt) lub w inny wymyślony sposób, np. tak, by był widoczny tylko jeden klin materiału, by widoczne były dwa, trzy a nawet cztery kliny w danym kolorze.

3. Zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość:

,,Rybak  i  rybka” –  uczestnicy  stoją  w  kręgu  trzymając  brzeg  chusty. Wybieramy  dwie  osoby,  które  przyjmują  rolę ,,rybaka”  i  ,,rybki”. Rybak wchodzi  na  chustę  i  stara  się  złapać  pływającą w wodzie  rybkę. Bawiący  się  falują  chustą, utrudniając w ten sposób zadanie rybakowi. Gdy ten złapie rybkę, następuje zmiana par.

,,Sałatka  owocowa” –  uczestnicy  trzymają  chustę  za  uchwyty.  Podzieleni  są  na  cztery,  pięć  rodzajów  owoców  np. gruszki, banany, cytryny,  truskawki, kiwi  itp. Grupa wachluje chustą. Gdy  jest ona wysoko prowadzący wymienia nazwy owoców, a osoby należące do tych rodzajów przebiegają pod nią zmieniając się miejscami i łapią inne uchwyty. Na hasło ,,sałatka owocowa” – wszyscy zmieniają miejsce. Zamiast owoców mogą być kolory.

4. Zabawy ćwiczące zwinność i zręczność:

,,Twist” –  uczestnicy  stają wokół  chusty.  Jedna  osoba  dwukrotnie  rzuca  kostkę  z  kolorami. Pierwszy  rzut  – wskazuje  kolor  pola  na  którym  staje, drugi rzut – pole, na którym kładzie ręce.

,,Naleśnik” – osobę leżącą na brzegu chusty zawijamy  (głowa musi pozostać poza chustą).
Ta próbuje sama się rozwinąć.

,,Skoki naleśnika” – uczestnicy  tworzą  rząd. Pierwsza osoba w  rzędzie  jest zawinięta w chustę  tak, że może  jedynie skakać  obunóż.  Na  sygnał  prowadzącego  skacze  do  linii mety  (20  kroków  od  linii  startu),  a  następnie  uwalnia  się  i biegiem wraca na start, przynosząc chustę ze sobą. Grupa zawija w nią kolejną osobę.

5. Zabawy oparte na zaufaniu do grupy:

,,Na karuzeli” – chętna osoba siada na środku chusty, a reszta kręci nią, idąc coraz szybciej w jedną stronę. Osoba na środku stara się utrzymać równowagę.

,,Smok Wawelski” – uczestnicy  siedzą  dookoła  chusty  trzymając  ją  na wysokości  brody.  Pod  nią  znajduje  się jedna osoba  – smok wawelski. Gdy wszyscy zamkną oczy smok wciąga kogoś pod chustę. Grupa otwiera oczy  i zgaduje, kto zniknął. Kto zgadnie wchodzi w rolę potwora.

6. Zabawy wprowadzające odprężenie i relaks:

,,Muzyczna  chusta” –  uczestnicy  trzymają  rozciągniętą  chustę.  Grupa  porusza  się  w  takt  melodii  falując  nią.

Prowadzący przygotowuje różne fragmenty muzyczne.

7. Zabawy ćwiczące sprawność manualną:

,,Krasnoludki” – uczestnicy  trzymają  za uchwyty naprężoną chustę na wysokości pasa. Śpiewając:  ,,Hej, ho, hej, ho, do pracy by  się  szło…”-  rytmicznie przekazują  sobie  chustę w  prawą  stronę. Zaczynają od  bardzo powolnego  śpiewania, stopniowo zwiększając tempo. Po pewnym czasie następuje zmiana i chusta wędruje w lewą stronę.

8. Zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów:

,,Stań na kolorze” – uczestnicy  tańczą w  rytm muzyki wokół chusty. Gdy muzyka umilknie, stają na kolorze podanym przez prowadzącego.

,,Złap  przesyłkę” –  grupa  tworzy  koło,  trzymając  chustę  na  której  położona  jest  piłka. Wyznaczona  osoba  zajmuje miejsce pod chustą, wyciągając ręce przez otwór. Zadaniem bawiących jest tak prowadzić piłkę, by  trafiła ona do osoby pod chustą. Zabawa może być prowadzona na czas    ( kto więcej  razy w czasie  jednej minuty chwyci  i odrzuci piłkę na chustę).

9. Zabawy w ganianego:

,,Deszczowa chmura” – w oznaczonym rogu sali stoi 6 osób trzymających chustę – ,,deszczową chmurę”. Reszta grupy zajmuje  miejsca  po  przeciwnej  stronie.  Na  sygnał  prowadzącego  osoby  z  ,,deszczową  chmurą”  biegną  w  kierunku uciekających kolegów, próbując ich nakryć. Osoby schwytane powiększą ,,deszczową chmurę’.

,,Ale numer” – uczestnicy  zabawy  trzymają chustę  za uchwyty. Odliczają do czterech  ( każdy  zapamiętuje swój numer). Na sygnał prowadzącego grupa porusza się krokiem dostawnym w  lewo. Następnie prowadzący wywołuje numerki:  od  1  do  4. Osoby  nim  oznaczone  puszczają  chustę  i  obiegają  krążących  w  kierunku  przeciwnym  w  prawo, próbując jak najszybciej stanąć na swoje miejsce. Wygrywa ten, kto zrobi to pierwszy.

10. Zabawy oparte na zgadywaniu:

,,Kto gdzie  jest?” – kilka  leżących osób przykrywamy chustą. Zmieniają się one miejscami. Grupa dotykając  ich przez chustę odgaduje, gdzie kto leży.

,,Rzeźba” – trzyosobowa grupa chętnych wchodzi pod chustę i tworzy , Rzeźbę – Pomnik”. W tym czasie pozostali odwracają się.  Na  znak  prowadzącego  kilka  osób  -,,rzeźbiarzy”  bada  pomnik  dotykiem,  a  następnie  stara  się w  trzyosobowej  grupie odtworzyć go. Prowadzący odsłania pomnik, wszyscy sprawdzają podobieństwo kopii do oryginału.

11. Gry:

,,Tarcza strzelecka” – rozłożoną chustę kładziemy na podłodze. Jest ona  tarczą strzelecką, na której określone kolory oznaczają daną    liczbę punktów: np. czerwony  – 1, zielony  – 2, niebieski  – 3, pomarańczowy  – 4, żółty  – 6. Uczestnicy stoją w odległości 10 m od chusty i rzucają w jej kierunku  (można rzucać tyłem do chusty w odległości  5 m).

12. Zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów:

połączone z szarfami, piłeczkami lub woreczkami z grochem.

13. Zabawy przy muzyce:

,,Worek  ze  skarbami” –  uczestnicy  siedzą  wokół  chusty  lub  na  niej.  W  worku  znajdują  się  rekwizyty  w  kolorach odpowiadających kolorom chusty. Uczestnicy podają go sobie w rytm muzyki. Gdy muzyka milknie, zadaniem osoby która trzyma worek jest wyciągnięcie rekwizytu, podanie jego nazwy, koloru, zastosowania i położenie go na polu chusty w tym kolorze.